Monday, July 4, 2016

Lovende internasjonal biblioteksforskning på vei for åpen vitenskap

Tidsskriftene Liber Quarterly og College and Research Libraries har noen gode artikler som tar ganske grundig opp de problemene med internasjonalt samarbeid og felles utfordringer som overgangen til åpen vitenskap bringer med seg. Jeg likte godt "Collaboration at International, National and Institutional Level – Vital in Fostering Open Science" og den finske rapporten om kostnadene med å gå over til åpen vitenskap med tittel: "The Costs of Open and Closed Access: Using the Finnish Research Output as an Example", samt denne om nord-amerikansk samarbeid "Strategies for Success: Open Access Policies at North American Educational Institutions"


Åpen vitenskap krever lignende globalt samarbeid som klimaendringene. Det går an å skyve byrden over på de neste generasjonene, men det er jo ganske skrale ambisjoner å ha.

No comments:

Post a Comment