Tuesday, May 3, 2016

Parasitt-prisen skal deles ut til dem som bruker "andres" data til å styrke eller avkrefte hypoteser

Når nå enkelte forskere blir bekymret for "forskerparasitter" når de ikke lenger kan drive "parachute-research" så kommer nå en ny vitenskapelig pris for beste gjenbruk av data sikkert som en ekstra skuffelse. Den New England Journal of Medicine artikkelen ovenfor bruker lignende argumentasjon mot gjenbruk av data som motstandere av open Access har gjordt i mange år, ved å påstå at brukerne ikke kan forstå høyt spesialisert forskning. Nå har Greene Lab lansert en pris for sekundærbruk av data, og de har et vakkert sitat om oppdagelser i sitt første avsnitt:


The act of generating new hypotheses from existing data is a major component in the process of science. Dr. Albert Szent-Györgyi has been quoted as saying "discovery consists of seeing what everybody has seen, and thinking what nobody has thought."

No comments:

Post a Comment