Thursday, May 19, 2016

Forskernes manglende interesse for åpen vitenskap

Hvorfor er ikke forskere mere aktive i diskusjonen om åpen vitenskap? Sosialantropologen Christopher Kelty har prøvd å finne svaret på dette, og holdt en forelesning om temaet på University of California for noen uker siden. Dette er en interessant forelesning og anbefales på det varmeste av dem som er godt kjent med problemstillingen fra før av: "Open Access, Piracy, and the Scholarly Publishing Market"

En lengre diskusjon om forskernes manglende engasjement er å finne på Scholarly Kitchen forfattet av Rick Anderson: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/05/16/scholarly-communication-reform-why-is-it-so-hard-to-talk-about-and-where-are-the-authors/ 

Som Jeroen Bosman skriver i første kommentaren, så kan det være et godt utgangspunkt å starte med den siste undersøkelsen med over 10 000 besvarelser som ble avsluttet i februar 2016: http://101innovations.wordpress.com No comments:

Post a Comment