Tuesday, May 3, 2016

Forskere flest er skeptiske til online-utdanning, men må lære å bruke den for å overleve

Det er ikke penger og ressurser som det skorter på for å etablere MOOCS eller SMOOCs, men holdninger. Forskere er veldig skeptiske (som vanlig) og risikerer å sage over den greina de selv sitter på ifølge professor, Henry C. Lucas, i en kronikk i  Washington Post som også har skrevet en bok om temaet og publisert på CreateSpace Amazon:


In fact, as I have seen first-hand, such courses offer the opportunity to move from passive to active experiences for students, in which they participate heavily in their own education and take more responsibility for it.
The efficiencies of online education, I now know, need not come at the expense of the kind of intellectual give-and-take you see in the best classrooms.
No comments:

Post a Comment