Friday, May 13, 2016

"Over the next ten-15 years, the current public university model ... will prove unviable in all but a few cases."

Craig Blewett, University of KwaZulu-Natal har publisert en god artikkel i The Conversation i Huffington Post. Han skriver at en gjennomsnittlig forskningsartikkel blir lest av ca. 10 stykker, mens hans innlegg i The Conversation blir lest av ca. 4000. Dette minner meg om nedlastingsdata av World Bank policy papers på PDF som man må betale for og som resulterer i at hele 1/3 ikke blir lastet ned en eneste gang. John Covach har skrevet artikkelen "Confessions of a MOOC professor" om hvordan MOOCs kan true universitetene framover fordi dersom arbeidsgiverne anser MOOCs sertifikater som like bra eller bedre enn tradisjonelle universitetsutdanninger, så har MOOCs så mange andre fordeler at universitetene får problemer. Arbeidsgivere har så langt vist seg å være veldig positivt innstilt til MOOCs kurs. Prediksjonen om at de neste ti-femten årene så vil den nåværende universitetsmodellen være utdatert ble gjordt for fire år siden. Prediksjonen ser ut til å stemme godt så langt, så da har det tradisjonelle universitetet kanskje bare seks år på seg til det kan ende opp som Encyclopedia Britannica. Politikerne ser ut til å være mest opptatt av å sikre akademias videre eksistens i det åpne digitale samfunnet, mens forskere og studenter flest neppe har registrert disse endringene som nå foregår, og dermed blir de i seg selv det beste beviset på viktigheten av åpen vitenskap og utdanning.

No comments:

Post a Comment