Sunday, May 29, 2016

Akademisk frihet truet av interne etiske krav?

Paul Bjerke stusser over at journalister kan forske på internasjonale pengestrømmer, men ikke forskere. Nå gjøres Snowdon arkivet Open access, men det spørs om journalistene må ikle seg forskerrollen for å få gjennomgått dette.
https://www.cybersecurityintelligence.com/blog/open-access-to-the-snowden-archive-1332.html


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Skadelig-forskningsetikk--Paul-Bjerke-8474088.html

No comments:

Post a Comment