Tuesday, May 24, 2016

Åpen infrastruktur får kortsiktig og lite finansiering, mens tradisjonell infrastruktur får langsiktig og solid finansiering

For å sette det på spissen. Elsevier får kanskje så mye som 11 000 dollar per artikkel, mens flere topptidsskrifter som Timothy Gowers "Discrete Analysis" trenger bare 10 dollar. Et annet topptidsskrift, Journal of Machine Learning har estimert per artikkel kostnader til 6,5 dollar. Gjennomsnittsinntektene til tidsskriftartikler for de største forlagene ligger på mellom 5000 dollar og 6000 dollar. Ingen bedrifter i verden, heller ikke Apple eller Google, kan vise til høyere profittmargin enn disse Big Five tidsskriftforlagene, de har samme profittmargin som Apple i heldige kvartaler, hvert eneste år, år etter år, av skattepenger og filantropiske fond betaler nesten alt sammen. Repec Ideas er den største samfunnsøkonomiske databasen, og har nå godt over en halv millon i måneden med nedlastinger, og koster nær sagt lommerusk å drifte sammenlignet med kommersielle databaser.


Arxiv som har enorm betydning for flere vitenskapsgrener og har vært oppe i 16 millioner nedlastede artikler i måneden, har store problemer med å få inn noen slanter hvert år, mens biblioteksystemer som kanskje så lite som 4 prosent av studenter og ansatte forskere bruker, blir finansiert med hundrevis av millioner i hvert land, av skattepenger nesten alt sammen.


Det ser ut til at skattepengene blir feilinvestert. Privatiseringen av forskningspublisering har få fordeler, men mange ulemper siden de ikke kan åpne opp artiklene slik at åpen annotering og deling kan praktiseres for eksempel. Tvert imot, store deler av investeringene i infrastruktur går ut på å hindre deling, ikke øke deling.


Per i dag så kontrollerer 6 forlag 90 prosent (slide 3) av verdens artikkelproduksjon, og opphavsretten sikrer at forlagene har kontroll på alle versjoner, også preprint dersom den ikke er svært forskjellig fra endelig artikkel, 70 år etter forfatters dødsår. Nå har Elsevier kjøpt opp SSRN.com og Mendeley for også å få tilgang på de essensielle dataene som kan gi dem enda mere makt ved å bestemme hvordan prestisje skal deles ut. Brukerdata er gjerne mye mer verdifullt enn innholdet. Akkurat som Google sin hovedinntekt kommer fra brukeratferd, så kan det se ut til at de store forlagene prøver seg med samme framgangsmåte i den akademiske verden. Brukerdata er lønnsomt, og har gjordt Google til verdens nest største bedrift, noen tidspunkt mer verdifull enn Apple. På et møte i det Kungliga Bibliotek på konferansen Möteplats Open Access 2016 var det mange gode presentasjoner, men konferansen viste ifølge Per Kraulis at hovedproblemet for åpen vitenskap var langsiktig finansiering. En talskvinne fra Vetenskapsrådet sier at åpen vitenskap får kortsiktig finansiering, så det er ikke noen vits å snakke om de langsiktige. Merkelig at biblioteksystemer da får langsiktig finansiering. For biblioteksystemer så er ikke langsiktig finansiering noe problem, alle rike land bruker titalls millioner på å kjøpe lisenser til bibliotekssystemer og personalressurser som kanskje bare brukes av så lite som 4 prosent av studenter og ansatte forskere. De fleste bruker Google. Mike Taylor konkluderer med at allmennheten må eie vitenskapelig infrastruktur:


It’s simple. We, the community, need to own our own infrastructure.
One one level, this is easy. We, the community, know how to do it. We have experience of good and bad infrastructure, we know the difference. We have excellent, clearly articulated principles for open scholarly infrastructure. We have top quality software engineers, interaction designers, UI experts and more.
What we don’t have is funding. And that is crippling.
We can’t build and maintain community-owned infrastructure; and (to a first approximation anyway) no-one is funding it. It’s truly disgraceful that even such a crucial piece of infrastructure of arXiv is constantly struggling for funding. arXiv serves about a million articles per week, and is the primary source of publications in many scientific subfields, yet every year it struggles to bring in the less then a million dollars it costs to run. It’s ridiculous the the Gates Foundation or someone hasn’t come along with a a few tens of millions dollar and set up a long-term endowment to make arXiv secure.


No comments:

Post a Comment