Friday, May 13, 2016

Krise i vitenskap?

Morgenbladet har en fin oppdatering av krisen innenfor akademisk publisering i dag med artikkelen "Vondt i viljen".


"Vondt i viljen

Nye funn kan tyde på at en av de mest populære og best funderte sosialpsykologiske teoriene er feil. Bak kan det ligge en vitenskapelig systemkrise. Kan vi overhodet stole på forskning?"


Anbefales!

No comments:

Post a Comment