Friday, April 1, 2016

Roland Paulsen: "Studier i rent nonsens"


Roland Paulsen, en kjent svensk sosiolog har skrevet en tankevekkende artikkel i Dagens Nyheter (med kjempefin artikkelsamling på slutten for utdypning) med tittelen "Studier i nonsens". Her trekker han fram mange eksempler på hvordan humaniora, medisin, samfunnsvitenskap, fysikk etc. på rekke og rad har blitt avslørt for å ha sviktet fundamentalt innen fagfellevurdering.


Jeg tror publiseringspoeng-konkurransen og jakten på "eksellense" er paradoksalt nok antagelig en viktig årsak til at de systematiske og vedvarende problemene med dårlig kvalitet innen forskning. Roland har en spissformulering som jeg synes er tankevekkende:


I jakten på ”excellent forskning” kommer de samvetslösa, de som kan agera spetsforskningens apostlar och utnyttja andras osäkerhet, alltid att gynnas.
Takk for tips fra kollega Magnus Heie Gregersen!

No comments:

Post a Comment