Wednesday, April 27, 2016

Hvordan forskere lar seg påvirke av pris på forfatterbetaling avgjør om gull open access overgangen fungerer


Universitetsbibliotekar ved Berkeley, Jeffrey MacKie-Mason, har skrevet en interessant bloggpost der han uttrykker forsiktig optimisme om at satsing på gull open access kan fungere, og begrunner det med at det går an å tilrettelegge for at priselastisitet kan fungere. Professor Bjørn Brembs og Field Medalist Timothy Gowers er langt fra overbevist. Brembs skriver på sin blogg:


If people are willing to pay more than 230k ($58,600 a year) for a Yale degree or over 250k ($62,772 a year) just to have “Harvard” on their diplomas, why wouldn’t they be willing to shell out a meager 50k for a paper that might give them tenure? That’s just a drop in the bucket, pocket cash.
Timothy Gowers uttalte i et intervju med Richard Poynder 20. april 2016 (må åpne PDF for å lese intervjuet):


"Are not Dutch universities currently acting out this horrible fantasy, and not just with Elsevier, but with Wiley, Sage, and Springer. Moreover, rather than attracting negative publicity, the initiative is being applauded by many in the OA movement. Does this concern you? If so, what can/should be done about it?

TG: I think this is beginning to happen, and that publishers are finding ways to create an APC-based market that will be as dysfunctional as the subscription-based market is.

The basic problem with APCs is that publishers can charge what they like, knowing that if universities start to tell academics that they must publish in cheaper journals, there will be an uproar about the perceived threat to academic freedom.


I have never seen a convincing explanation for how a properly free market in APCs could work."


Bill Gats sier i denne talen i februar 2016 at ikke alle tjenester egner seg for markedet. Jeg vet ikke om han mente det tradisjonelle tidsskriftmarkedet eller om han mente forfatterbetalingsmarkedet, men det er litt rart at han ikke har uttalt noe i den forbindelse hittil (som jeg har sett).


Europarådet sin gjennomgang av utkastet fra EU-kommisjonen strøk "Welcomes" og erstattet med "Take notes" om det nederlandske initiativet om overgang til gull open Access.


Nå foregår en dragkamp om de 9.8 milliarder USD mellom forlagene og statene. Spørsmålet er om det som er "bra" står i veien for det perfekte. Ser man på dette bildet så er det strengt tatt ikke nødvendig med mer enn en milliard, mens med gull open access så kan det bli mye mer kostbart. Bildet er sakset fra Bjørn Brembs sin Twitterfeed der han rapporterer fra Open Peer Review i Madrid i dag 27. april 2016:Løsningen ligger nok hos forskerne selv, men de er likegyldige. Det er vanlig at endringer i akadmia fører til at 20 prosent er for, 20 prosent imot, og resten er likegyldige. Det er også vanlig at inkrementelle endringer over lang tid møter mindre motstand enn store endringer på en gang. Store endringer ender ofte med å flytte gravplasser, man får liten hjelp av dem det gjelder.
Red: her er enda flere motargumenter mot Gold
http://bjoern.brembs.net/2016/05/academic-publishers-and-competition/#comments

No comments:

Post a Comment