Wednesday, April 27, 2016

Europarådet går inn for paradigmatiske endringer på kort tid

Europarådet har bearbeidet et interesant utkast til åpen vitenskap nå framover, og det er morsomt at på ti sider med tekst har man fått innarbeidet de viktigste rådene fra open access advokater opp gjenom årene. USA følger opp, og Joe Biden foreslår å åpne kreftforskningen i USA som årlig får tildelt ca. 5 milliarder dollar. Bill Gates forlanger umiddelbar åpen tilgang til alle resultater (artikler, data, programvare etc.) som stammer fra hans fond. Wellcome Trust likeså. Åpen vitenskap har gått fra å være en ideologi til å bli et spørsmål om konkurranseevnen til "Det gamle Vesten", og nå er det de store private fondene og toppolitikerne som er mest ivrige på å få gjennomført denne gigantiske snuoperasjonen. Og det skal skje raskt, Europarådet har gitt medlemslandene en frist på ett år fra nå til å sette i gang virksomme tiltak, og de ser for seg 2020 som målstreken for tilnærmet hundre prosent umiddelbar åpen vitenskap (åpne data og åpne artikler etc.). Nå dreier kampen seg om hvor mye av de ca. 9 milliarder USD årlig som skal gå til forlagene som. Mange mener en milliard USD er nok for å organisere fagfellevurderingen, og da er det ca. 9 milliarder USD som årlig går til unødvendige forlagsaktiviteter som verden kunne brukt på noe annet. Man har nå kjørt utallige pilotprosjekter med open Access i 25 år og erfart at å endre akademia er som å flytte gravplasser, man får lite hjelp av dem de gjelder. Nå har politikerne tydeligvis skjønt at akademia ikke kommer til å endre seg av seg selv, selv om internett ble gitt dem i gave av Tim Berners Lee for 25 år siden.

No comments:

Post a Comment