Wednesday, April 6, 2016

Bill Gates ser ingen grunn til at ikke offentlig og filantropisk finansiert forskning ikke bør være totalt open access

I denne videoen sier Bill Gates på punktet 25:25 at han ikke ser noen grunn til at om noen få år all forskning kan være totalt open access. Han ga altså full støtte til EU-kommisjonens leder for forskning Carlos Moedas, som holdt en open science tale 4. april, og nederlands forskningsminister Sander Dekker. Open Access Nederlands har nylig gitt ut en bok som heter "Opening the book on open access: What researchers think"


I begynnelsen av videoen sier Bill Gates med et smil at markedet ikke egner seg for all slags produksjon slik som programvare. Da kan man like godt gjøre som Nederland og snu abonnementsmodellen på hodet. Småforlag og universitetsforlag ser tydeligvis muligheter innen open access siden de dukker opp i høyt tempo for tiden, særlig i Storbritannia.


Bill Gates Foundation og verdens største forskningsfond og open access forkjemper, Wellcome Trust, satser nå store summer på African Academy of Sciences gjennom initiativet Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africa (AESA). Regjeringen har nå satt som mål å gjøre Norge til en foregangsnasjon innen open access.

No comments:

Post a Comment