Wednesday, April 13, 2016

Ny interessant bok i samfunnsøkonomi

Anwar Shaikh har skrevet en interessant bok med tittel "Capitalism: Competition, Conflict, Crises" som har en empirisk tilnærming for å forstå hvordan kapitalismen egentlig fungerer. Boka ser ut til å være en lenge etterlyst alternativ innfallsvinkel på samfunnsøkonomien fra den heterodokse skole (som betyr at man bruker hele verktøykassa av teorier og empiriske metoder for å analysere økonomien)

No comments:

Post a Comment