Monday, August 3, 2015

Må leses fra Björn Brembs blogg: Ideologisk styrte institusjonelle ledere vs. evidens-basert forskningspolitikk

Denne bloggposten til Björn Brembs fra et toppmøte om forskningspolitikk i Tyskland er en god illustrasjon motstand blant institusjonelle ledere mot evidensbasert forskning om fagfellevurderingens fallgruver og behovet for å finne alternative kvalitetskontroll:

...there seemed to be a discernible grouping in what could be termed the evidence-based camp (scientists and other professionals) and the ideology-based camp (the institutional leaders).

No comments:

Post a Comment