Thursday, July 30, 2015

Bibliotekene sin rolle innen åpen vitenskap

Bibliotekene kommer i en spesiell situasjon i det nye paradigmet fordi bibliotekene komplementerer digitaliseringen med sine fysiske rom og forlagene komplementerer papirbøker på en overraskende bra måte viser det seg. Biblioteken har et stort ansvar for en lang overgangfase uansett fordi mye ikke er digitalisert også. I tillegg så er bibliotekene sentrale i åpen vitenskaps paradigmet som knutepunkter for DOI (Digital Object Identifier System) og ORCID (Open Researcher and Contributor ID) implementering som muliggjør uendelig med anvendelser når objekter og personer blir knyttet sammen. Strategien til EU blir mer og mer konkret og man ser tydelig at overordnede planer blir implementert nedover i EU-systemet i de ulike nivåene. Kjempeinteressant å se hvordan EU faktisk fungerer når politikerne først har bestemt seg:2) http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SCsPublicDocs/SE_POS_SOC_OpenAccess_FIN.PDF  (anbefalinger fra forskere til de som betaler forskningen i Europa)
3) http://www.slideshare.net/libereurope/what-is-open-science-a-stakeholder-perspective?related=1(anbefalingene fra LiberEurope som organiserer forskningsbibliotekene i Europa)
4) Finland har egen nasjonal nettside for åpen vitenskap: http://openscience.fi/ 

No comments:

Post a Comment