Thursday, July 30, 2015

Åpen vitenskap endrer vitenskapelig praksis

Vitenskapelig praksis er i endring og nå forbereder The Higher Education Funding Council for England (HEFCE) implementeringen av strategien etter råd fra Russell Group som omfavner de viktigste universitetene i Storbritannia. Viktig å merke seg er at utsettelsen kom fordi man mente man trengte bedre tid til å programmere it-systemene, og det betyr at vi kan vente oss mye ny vitenskapelig infrastruktur i løpet av det nærmeste 1,5 året. Forlagene vet at de må tilpasse seg så nært de kan åpen vitenskap men ønsker samtidig ikke å miste inntektsgrunnlaget sitt. Det blir stadig vanskeligere å opprettholde en profittmargin på rundt 40 prosent som alle de "Big five" har hatt i en årrekke. (1 million blir til 25 millioner på ti år og er i en helt annen divisjon enn heldige investeringer i eiendom for eksempel...).  Digital Science er de som ligger lengst framme med forlagene strategi, tidligere ledet av Timo Hannay som hjernen bak satsingen til Macmillan Publishers. Jeroen Bosman og Bianca Kramer fra Utrecht University Library har laget en lettfattelig oversikt over hvordan vitenskapelig praksis er i ferd med å endre seg og som forlagene prøver å passe inn i uten å miste inntektsgrunnlaget sitt. Det blir vanskelig men forlagene har ingen annen mulighet enn å være med på ferden som best de kan på åpen vitenskap konseptet. Det blir inngått kompromisser stadig oftere til fordel for åpen vitenskap, og selv om HEFCE nå har forlenget tidsfristen for open access kravet med ett år, så er likevel ingen tvil om hva som er målet: en massiv overgang til open science. Den samme målbevisstheten ser man i USA der en senatskomite godkjente enstemmig FASTR på tross av massiv lobbyvirksomhet fra forlagshold.

No comments:

Post a Comment