Monday, August 24, 2015

Norge henger litt etter i "readyness" for Open access

Norge har relativt lite antall open access publikasjoner sammenlignet med Nederland for eksempel. Se tablell s. 4 i  rapport som kom forrige uke: "Assessing Readiness for Open Access Policy Implementation across Europe" Se pdf

No comments:

Post a Comment