Thursday, August 6, 2015

Neil DeGrasse Tyson: - Vitenskapelig analfabetisme er en av vår tids store tragedier

Neil DeGrasse Tyson hadde Carl Sagan som mentor og venn, og ble hans arvtager til andre runde av TV-serien Cosmos. Tyson er en brennende tilhenger av vitenskapelig søken og spredning av viten som sin legendariske forgjenger Carl Sagan var. I en paneldebatt arrangert i The Guardian nå i sommer som ble referert til av Dagbladet så mener jeg han lokaliserte hvor innsatsen må settes inn for å beholde et informert demokrati:

- For meg er det noe som mangler i utdanningssystemet, som gjør at folk sitter igjen med et hull når det gjelder å forstå hva vitenskap er. Og hvordan og hvorfor det fungerer. Hvis du skjønner det er det umulig å håndplukke vitenskap.
Jeg mener: For å bekjempe vitenskapelig analfabetisme så er første bud at man må finne riktig angrepsvinkel, og det er å se på den tredje sektoren i samfunnet som en hovedkilde til vitenskapelige fremskritt og ikke et hinder. Slik sett så er flaskehalsen for å bekjempe vitenskapelig analfabetisme grunnleggende plassert i akademia, og ikke blandt journalister, politikere eller hos "folk flest". Denne innsikten tror jeg er helt fundamental selv om den kan virke "ulogisk" ved første øyekast. Heldigvis så har dette synspunktet slått gjennom hos verdenseliten innen vitenskap og på politisk toppnivå, men det tar lang tid å få hele samfunnet med. Dessverre så virker det som om vitenskapsmiljøer i stor grad definerer seg selv som kunnskapens kilde og har et psykologisk forståelig syn på "almuen" som knapt kan motta vitenskapelig informasjon, og langt ifra være bidragsytere. Wikipedia har bevist at denne forståelseshorisonten er feil. Også samfunnsplaneggere har tradisjonelt hatt den vanetanken om å utelukke bidrag fra "almuen" i sine modeller som Triple helix. Vi må bort fra den gammeldagse tredelingen mellom Universitet - Næringsliv - Offentlige myndigheter, såkalt "Triple helix" til  Myers Model of Knowledge Mobilization som også omfatter den essensielle "tredje sektoren". Illustrert slik:

kmb-model-final1.pngKilde: http://kmbeing.com/2015/01/31/21st-century-research-interdisciplinary-scholarship-the-third-sector/
Kilde: http://www.ict-slovenia.net/eng/about-technology-network/triple-helix

No comments:

Post a Comment