Tuesday, August 4, 2015

Deichmanske bibliotek -"navet" for impulser der forandringen kommer inn først

Det var med stor interesse jeg kom over denne "En ny, gammel by" i Dagsavisen i dag om de arkeologiske utgravningene i Bjørvika. I følge arkeologene så var Bjørvika mye større og viktigere som mottaksplass av varer og mennesker fra omverden på 1500-tallet.

– Det er åpenbart at Bjørvika har vært navet i Oslo, både når det gjelder økonomi og kulturelle impulser. Fra sjøveien kom varer og folk, og dermed også forandring, inn hit først, sier Olsen Holmen.
Det nye hovedbiblioteket i Oslo har nettopp som sin fremste oppgave å være en havn som tar imot impulser og ideer fra omverden og sender impulser og ideer ut akkurat som det gamle havneanlegget gjorde i flere hundre år. Biblioteket skal også være bindeleddet mellom kloke tanker fra fortida uten å la seg binde av fortida. Tvert imot, fortida skal være en hjelp til å tenke framsynt, ikke styre etter bakspeilene. Det nye tidsskriftet "Development, Environment and Foresight" beskriver framsynt-tenkning på en fin måte:Development and environment are important world megachallenges. To be able to face these challenges effectively, we need a „change of direction" from past oriented thinking to-wards future oriented thinking. For generations we have been used to following the pattern „trial – error – experience". Our present situation is much more complex. We have the pow-er to do things that will affect not only family, community and region, but also the develop-ment of nations and the entire world. Moreover, the relationship between cause and effect is usually not at all clear and immediate.
Det Deichmanske bibliotek sin oppgave er blant annet å utføre fysiske oppgaver på et fysisk sted akkurat som havnen var datidens www.finn.no for å si det slik. Da som nå var ideer og impulser viktig, men mens de fysiske varene ikke lenger er så viktige i Bjørvika, så er ideene og impulsene helt avgjørende for at landet og byen skal trives i en kunnskapsverden. Biblioteket må også bli en ytringsfrihetenbase for alle uten å bli en propagandabase for noen. Som Raino Malnes sa i Bok og Bibliotek, fritt etter hukommelsen, ønske alle velkommen uten å støte noen fra seg. Deichmanske bibliotek kan også hjelpe Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus ved å aktivisere den tredje sektoren for åpen forskning og utdanning tror jeg.

No comments:

Post a Comment