Sunday, March 18, 2018

Miljøpartiet for open access

Bra at Miljøpartiet i 2018 kommer fram til at åpen tilgang er bra for verdens miljø. Håper de andre organisasjonene ser på dette snart de også.

Vi har ingen tid å miste i oppdagelsen av ny kunnskap og utviklingen av ny teknologi og medisiner. Derfor må all forskning være tilgjengelig for alle mennesker i alle land, ikke bare for de rike.
All offentlig finansiert forskning må være Open Access!

No comments:

Post a Comment