Sunday, February 18, 2018

Kritikk av åpen vitenskap

Åpen vitenskap deler etter min mening en ganske interessant likhet med religionskritikk, og det er at man har så monopol på rasjonalitet, empiri og logikk at det er sjelden man hører motargumenter. Men i kveld så dukka det jammen opp en artikkel av Michael Hagner som er professor i vitenskapsstudier i Zürich. Hagner har uttrykker seg upresist gjennom hele denne lange artikkelen som enten betyr at han ikke vet hva han snakker om, ellers/også så har han til hensikt å tåkelegge. For eksempel da han skriver om predatortidsskrifter så mener han at folk ikke så markedet for slike tidsskrifter. Det så man selvfølgelig veldig raskt men man hadde jo et håp om at de vitenskapelige komiteene ikke lot seg lure av kvantum og indikatorer, men det gjorde de. Og interessant nok så har ikke vitenskapelige selskaper og universitetsledelsen gjort noe med situasjonen fordi de jobber etter samme prinsipper selv med å evaluere overfladisk. Innholdet i forskningen er like usentralt som politikken er det for politikere, dvs. kortsiktighet og selve spillet står i sentrum.
Why does #research not change? Journals say, researchers should act researchers say, they only do what institutions help them with. institutions say, they only follow funders in agenda-setting. funders say they only look at important research in journals. Journals say.. #hkneuro


Ikke skjønner jeg hvordan Hagner har blitt professor og enda mindre at han er professor i vitenskapsstudier. Men det bekrefter hvor ille det står til, og hvor viktig det er med åpen vitenskap.


This verdict stands at odds with that pronounced by EU Commissioner Moeda: far from promoting greater transparency, OA has led to greater uncertainty with regard to the quality of scientific publications, since quality control, even in the STM disciplines, is far more fragile than had previously been thought. The idea of OA is not to blame for this development, but rather the fact that OA has so quickly and unforeseeably turned into a lucrative business model.
Universitetet i Zürich har imidlertid noen andre professorer som har skjønt tegninga intervjuet av Stefan Stöcklin

No comments:

Post a Comment