Wednesday, November 4, 2015

OrcID autoupdate er en revolusjon for forskerne

Tenk deg at man skriver en artikkel, sender den inn til tidsskriftet, og det er alt. Man trenger ikke oppdatere noen webside, rapportere til forskningsfond eller fakultet, eller skrive lange publikasjonslister i søknadsprosessen. OrcID er alltid oppdatert. OrcID autoupdate kan spare forskerne for utrolig mye unødvendig arbeid. Ikke bare får alle arbeider en orcid automatisk, men også en DOI. Også fagfellevurdering skal kunne registreres på denne måten, og man kan velge selv hva som skal være tilgjengelig for offentligheten, forskningsfinansiering eller andre utvalgte, eller være helt lukket.

No comments:

Post a Comment