Tuesday, November 10, 2015

Data utkonkurrerer innhold? Disrupsjon og implosjon hos de besittende klasser.

Gary Hall spurte forleden i en bloggpost om Academia.edu er i ferd med å gjøre open access irrelevant. Med snart 27 millioner medlemmer og ca. 7 millioner artikler, så er nå Academia.edu større enn alle de andre konkurrentene til sammen. Artikkelen "Open Access Meets Discoverability : Citations to Articles Posted to Academia.edu" viser hvor effektive disse datadrevne nettverkene er for å få folk til å sitere artiklene som blir postet der:
Abstract
Using matching and regression analyses, we measure the difference in cita-tions between articles posted to Academia.edu and other articles from similar journals , controlling for field , impactfactor , and other variables. Based on a sample size of 34,940 papers, we find that a paper in a median impact factor journal uploaded to Academia.edu receives 41% more citations after one year than a simi-lar article not available online , 50% more citations after Three years, and 73% after five years. We also found that articles also posted to Academia.edu had 64% more citations than articles only posted to other online venues, such as personal anddepartmental homepages,after five years.
Andre undersøkeleser viser at brorparten av økonomiartikler blir postet som arbeidsnotater på Repec og SSRN, og en nylig undersøkelse fra 2015 konkluderer med at de vokser raskt:
"[...]arXiv, RePEc, SSRN and PMC clearly play an important and growing role in scholarly communication within their Fields."
Som klimaforskeren Prof John Schellnhuber uttalte til The Guardian for noen dager siden i forbindelse med grønn energi:
"This is not sheer optimism – it is based on analysis of how incumbent systems implode.” 
Åpen fagfellevurdering er i ferd med å befeste seg med at Academia.edu nå har introdusert PaperRank som gir insentiver for å gi gode fagfellevurderinger og bygge opp sin vitenskapelig posisjon basert på dokumenterbare bidrag. F1000research har også bygd inn slike insentivmekanismer, og det blir spennende å se hvordan forskerne tilpasser seg. Research Ideas and Outcomes satser enda mere på å bryte opp de tradisjonelle publiseringsprosessene med å til og med oppmuntre til å legge ut ideer. Felles for alle er datadrevet forskning og et mål om å fjerne unødvendige flaskehalser i publiseringsprosessene. Det som er negativt er at mange av disse nykommerne vil forsvinne om noen år, og det langsiktige arkivperspektivet kan tape. Derfor er det nå viktig at de institusjonelle arkivene kommer sterkere på banen slik at man kan kombinere å komme inn i arbeidsstrømmen til forskerne som er kompatibel med en fornuftig langsiktig utvikling.
No comments:

Post a Comment