Thursday, November 19, 2015

Demokratisering av forskningsmuligheter vokser fram med tekst- og datautvinning

Nå har National Institute of Health gjord 300 000 artikler tilgjengelig gratis for hele verden for tekst- og datautvinning. Det er såkalte "intramurals", dvs. forskere på institusjoner, som nå får flere muligheter til samarbeid med "extramurals", dvs. forskere/bedrifter/borgerforskere, som nå kan dele ressurser og aktiviteter, slik jeg har forstått det. Søkemetodikken som brukes i bibliotekkataloger og databaser er i ferd med å komplementeres av analysemuligheter. Om noen år så kan man kanskje få full oversikt over alle studier om et tema, og analysert resultatene fra studiene i ett søk. Altså en form for automatiserte Cochrane-reviews, i alle slags varianter.

No comments:

Post a Comment