Tuesday, November 3, 2015

Bill Gates forslag til energiforskning bør følges opp med åpen innovasjon

I et intervju i The Atlantic, en god kommentar her framhever Bill Gates viktigheten av å satse på offentlig finansiert energiforskning fordi det historisk tar veldig lang tid fra forskning til kommersielt klare produkter. Jeg tenker at åpen innovasjon derfor må passe særlig godt for denne grenen av forskning, og det er tydeligvis mye penger å hente fra filantroper på dette forskningsfeltet, særlig hvis man satser på åpen innovasjon fordi jo flere som bruker energiforskningen, desto bedre for klimaet. Henry Chesbrough sin korte lettleste artikkel på 16 sider virker veldig relevant her. Det var interessant å lesa at Kina har investert mer i grønn teknologi enn USA og Europa til sammen. Vindkraften i Kina forsyner 110 millioner husstander med strøm.

From Open Science to Open Innovation

Open Science improves information dissemination and introduces fast new knowledge making science more useful and beneficial.

No comments:

Post a Comment