Tuesday, November 17, 2015

Nytt nettsted "Why Open Research?" www.why.openresearch.org

www.whyopenresearch.org er lansert for å hjelpe forskere til å praktisere åpen forskning. Det foregår nå for tiden en global spørreundersøkelse på hvilken arbeidsrutiner som forskerne bruker som er beskrevet her: "101 Innovations in Scholarly Communication: How researchers are getting to grip with the myriad of new tools."  Erin McKiernan har konkretisert hvordan hun har lykkes med åpen forskning i karrieren sin i presentasjonen "KEYNOTE: Erin McKiernan, My pledge to be open (Yeah, how’s that going?)" og viser hvordan hun fikk en jobb etter dette. Hun rapporterer om flere suksesshistorier fra andre forskere, og viser til studier av siteringsfordelen med å bruke åpen forskning. SparcEurope har tatt over oversikten over studier som viser siteringsfordeler, og så langt så er konklusjonen klar med henvisning til de ferskeste studiene fra 2015:
Total number of studies so far70
Studies that found a citation advantage46
Studies that found no citation advantage17
Studies that were inconclusive, found non-significant data or measured other
things than citation advantage for articles


Får håpe universiteter i Norge og over hele verden blir med på kartleggingen
av arbeidsrutinene til forskerne som er åpen til 10. februar 2016.

No comments:

Post a Comment