Monday, August 24, 2015

Ny sentral rapport om utviklingen av fagbibliotekets oppgaver i et globalt perspektiv.

The New Media Consortium har publisert rapporten "NMC Horizon Report: 2015 LibraryEdition". Denne rapporten tar for seg henholdsvis trender, utfordringer og gir en oversikt over viktige utviklingstrekk av fagbiblioteket.

"The NMC Horizon Report > 2015 Library Edition examines key trends, significant challenges, andimportant developments in technology for their impact on academic and research libraries acrossthe globe."
NMC har laget fire rapporter som tar for seg bibliotek, museum, videregående utdanning og høyere utdanning. Helt klart fire temaer som bør ses i sammenheng med hverandre.

Lenke 

Referanse:
Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., and Freeman, A.
(2015). NMC Horizon Report: 2015 Library Edition. Austin, Texas:
The New Media Consortium.
 
 

No comments:

Post a Comment