Wednesday, August 5, 2015

Åpent brev til Obama om å åpne opp all offentlig finansiert utdanningsressurser innen 12 måneder

En stor gruppe universiteter, forskningsorganisasjoner og fagbiblioteker i USA går nå inn for å få presidenten til å pålegge alle som mottar offentlige midler om å åpne opp utdanningsressursene for bruk og gjenbruk innen 12 måneder etter samme mønster som FASTR.

Nå har Norge (eller et samlet Norden?) en ny gylden mulighet til å legge seg i front sammen med USA. MIT gikk i front for å dele forskning med samfunnet allerede på 1960-tallet i stil med Vannevar Bush sitt initiativ til National Science Foundation, og bidro til å forandre USA til en ledende kunnskapsnasjon. Skal man vinne kunnskapskappløpet framover så er åpen utdanning og forskning etter min oppfatning en avgjørende forutsetning for å lykkes. Vestens historiske overtak er i ferd med å ta slutt rapporterer norske økonomer i Aftenposten i dag.

Coalition Calls on White House to Open Up Access to Federally Funded Educational Resources

No comments:

Post a Comment