Wednesday, August 26, 2015

Flere nye post-publiserings fagfellevurderte tidsskrifter er i gang.

Nå materialiseres, eller rettere sagt digitaliseres, gradvis nye vitenskapelige publiseringsplattformer etter post-publiserings fagfellevurdering, og kan nå inspiseres som en realitet i stadig flere sammenhenger. ScienceOpen har publisert en artikkelsamling innen global helse som ser veldig bra ut: New Global Health Article Collection og Collabra er nå ute med sin første artikkel: "Implicit Preferences for Straight People over Lesbian Women and Gay Men Weakened from 2006 to 2013" , eLIFE er godt i gang, PeerJ, Publons og 548 andre lignende nettsteder som i økende grad bruker PPPR som for det meste er i startgropa. Spennende utvikling, og viktig hjelpemiddel som for eksempel for studenter og unge forskere som Global Health Next Generation Network til å komme raskt inn i problemstillinger innen global helse.

No comments:

Post a Comment