Thursday, June 22, 2017

Verdien av gamle kart

Venezia digitaliserer tusenvis av kart og får en helt ny byhistorie.

No comments:

Post a Comment