Tuesday, June 13, 2017

European Open Science Cloud som "Den vitenskapelige republikken 2.0"

I går sa EUs kommisjonær for forskning, vitenskap og innovasjon, Carlos Moedas i en tale på møte om European Open Science Cloud, at man var kommet til et vendepunkt der man gikk fra visjoner til handling for å realisere European Open Science Cloud som han karakteriserte som Republic of Letters. Moedas sammenlignet med Voltaire som hadde en korrespondanse på nesten 19000 brev med Benjamin Frankling, Goethe med flere. Disse vitenskapsfolka var borgere i den vitenskapelige republikken via brevskrivingen sin, og skrev brev for å lage en felles forståelse av vitenskap og informere hverandre om vitenskapelige framskritt så de kunne oppdage mere. Voltaire skrev om dette fellesgodet:
What we find in books is like the fire in our hearths. We fetch it from our neighbours, we kindle it at home, we communicate it to others, and it becomes the property of all.
 
Vitenskapen som en åpen felles ressurs er også de ledende tankene bak European Open Science Cloud. EU planlegger å bruke over 200 millionar Euro for å få prosjektet på nett innen ca. 2020. Moedas sa i talen sin:
In two years from now, I imagine researchers using the Cloud on a daily basis.No comments:

Post a Comment