Tuesday, June 6, 2017

Universitetsbibliotekets etterspørselsdrevne strategi gått ut på dato?

Laurents Sesink ved Universitetet i Leiden forteller på bloggen til OpenMinted " om utfordringer for universitetsbiblioteket framover.
Her kommer det fram mange av de lignende utfordringene og planene som mange andre universitetsbiblioteker har om dagen, blant annet om aktivitet innen Library Carpentry for å bygge en "one-stop-shop" for generiske forskningsmetoder for å utfylle instituttene.


At the moment we mostly work demand-driven. We should not offer things if there is no demand. This demand can come from policy, or directly from scientists. But I think it is also important to look ahead, for example to see which technologies are already being developed, the trends that are occurring. That will make it easier to prepare the transition. There will be bumps in the road, and it is much easier to deal with them if you are better prepared. Libraries are traditionally more focused on the administrative side of things, but I think we can be more adaptive as well, without losing reliability of course. Here we can learn from research institutes.
 Jeg tror at skal man få bygd opp virkelig kunnskap om dagen så er det ingen alternativer til å være i front fordi kunnskapen som man finner i front finner man ikke andre steder. Forestillingen om å lene seg tilbake og vente til noe er ferdig utprøvd og klart fungerer ikke lenger, for når det kommer til det stadiet så er kunnskapen gått ut på dato. Verden er ikke som før.

1 comment:

  1. Forskerne skal være i front på det de forsker på (omtrent per def?), men ting de ikke forsker på trenger de ikke være i front på. Alle trenger gode rutiner, metoder og verktøy for å jobbe med data, og dette kan godt være velprøvde greier. Det er tross alt *innholdet* i dataene som må være cutting edge. Som forsker på lakselus vil jeg kunne produsere mer reproduserbar forskning om jeg *versjonskontrollerer* dataene mine. Hvis jeg velger et stabilt, velprøvd og veldokumentert system som Git vil jeg kunne bruke mer tid på forskningen min enn på å få versjonskontrollsystemet til å funke. Derfor lærer Library Carpentry bort Git. På samme måte som biblioteket har kurs i referansehåndtering for at forskerne skal kunne bruke mindre tid på å håndtere referanser og mer tid på forskningen sin – og holde seg i fronten.

    Selvfølgelig er det en balanse. Målet vårt slik jeg ser det er å finne det generiske som er velprøvd og stabilt, men ikke utdatert.

    ReplyDelete