Friday, June 23, 2017

Glitrende begrunnelse for preprint-modellen!

Cameron Neylon1Damian Pattinson2Geoffrey Bilder3Jennifer Linhar skrevet en preprint om preprint med tittelen "On the origin of nonequivalent states: How we can talk about preprints" publisert i F1000.

Preprintet fra Cameron et al gir etter min mening en svært grundig begrunnelse for at tidsskrift-systemet burde vært plassert på museum for lenge siden.

Det mest interessante er at modellen kan brukes på alle fag og alle former for fagfellevurdering. Anbefales til å forstå avviklingen av tidsskriftsystemet som jeg tipper kommer til å skje innen 2025.


No comments:

Post a Comment