Monday, May 8, 2017

Open Scholarship kurser tar form

Åpen vitenskap kurser har vært lite koordinert internasjonalt: På Oxford ble det utført et pilotprosjekt med PhD-studenter i 2013 som hadde noen interessante funn med mine uthevninger:


According to the report, Generation Y students: have a strong inclination towards “face-to-face support and training” and favour subject-specific teaching over generic content; hold many misconceptions about open access publishing, copyright and intellectual property rights; are slow to utilise the latest technology and tools in their research work, despite being proficient in IT; are heavily influenced by the methods, practices and views of their immediate peers and colleagues.These findings highlight the need for subject-specific training across the sciences, utilising a hands-on approach to learning and delivering an integrated approach to data, licensing and open science as part of the natural research process. Such training needs to be delivered at a pre-doctoral stage wherever possible, if we are to overcome the broad variability in ethos across the research groups young scientists initially join.
Disse konklusjonene stemmer godt med mine egne erfaringer og illustrerer at 1) publisering og vitenskapelig kommunikasjon er en sentral del av åpen forskning sammenlignet med tradisjonell forskning som er mer basert på individuell konkurranse om å komme først med forskningsresultater, slik at man holder kortene tettere inn til brystet. 2) De vitenskapelig ansatte lærer opp studentene til tradisjonell forskning, og da blir det en maktkamp om hvem som skal ha definisjonsmakten. 3) Disiplinærdyrkingen fra tradisjonell forskning blir utfordret av tverrfaglig tilnærming med åpen vitenskapskurser. 4) Når open scholarship egentlig er en sentral del (kanskje like sentral som den mytiske "ensomme genier" som kommer fram i Eureka-øyeblikk) så vil nok professorene ikke ha noe av "administrativ innblanding" fra bibliotek og forskningsadministrasjon. For å uttale seg om forskningsspørsmål så kreves det tradisjonelt forskningskompetanse, så da risikerer man at de som har kunnskaper ikke blir lyttet til fordi de ikke er inne i forskningsverdens hierarki engang. Dette dilemmaet må man bare finne en fornuftig løsning på mener jeg.


Office of Scholarly Communication på Universitetet i Cambridge satte i gang mer systematisk med mange åpen vitenskapskurs i fjor (kanskje før også). I Tyskland har man i tre-fire år hatt tyskspråklige "barcamps" på Open Science, men i 2017 så ble barcampen solgt ut veldig raskt og det kom mange deltakere fra andre land enn Tyskland slik at den tidligere barcampen på tysk ble holdt på engelsk. Her er opptakene fra barcampen og en oppsummering. Stipendiatorganisasjonene i Norge var tydeligvis på barcampen og har i etterkant arrangert en konferanse om åpen vitenskap.

Den siste utviklingen på åpen vitenskap kurser er så vidt jeg ser at Foster-prosjektet har fått fornyet levetid med lanseringen av Foster+ og de har nå lansert et forslag som jeg tror kan bli veldig spennende. Jeg har markert nøkkelord med uthevninger:


FOSTER+ starts now! This new phase of FOSTER focuses on the practical implementation of Open Science in Horizon 2020 and beyond. In the next two years, eleven partners from all over Europe will collaborate on creating training and e-learning activities targeting academic staff, young scientists and policy-makers. Disciplinary partners from the life sciences, social Sciences and humanities have joined the consortium to step up domain-specific materials and training capacities for the practical adoption of Open Science. In particular, a multi-module toolkit, a trainers’ bootcamp and a training handbook will be created collaboratively.
The Open Science Toolkit will provide training materials and e-learning courses which cover all angles of Open Science, including key topics such as responsible research and innovation, research data management, software carpentry, text and data mining, reproducible research and open peer review. Working together with a variety of disciplinary communities, the developed exercises, practical examples and handouts will be tailored to the specific needs of each domain.


 Nykommeren her ser ut til å være "Responsible Research and Innovation (RRI)" som ikke egentlig er et hinder for akademisk frihet og "nyskjerrighetsdreven forskning", men hvis implementert riktig kommer til å øke den akademiske friheten. Forskere som er ukjent med åpen vitenskap misforstår RRI ved at de mener det legger for tunge føringer på hva som skal forskes på. Denne misforståelsen viser hvor viktig det er å få koordinert åpen vitenskapskursene slik at man unngår at programforskning blir et hinder for akademisk frihet og "frie sjeler". Opplegget har hentet mye fra planleggingen av Open Science MOOC på Google Docs. På UiO så har man hatt en litt interessant debatt om uttalelser fra Aksel Braanen Sterri i det siste, og i liknende tilfeller der ytringsfriheten og nyskjerrighetsdreven forskning blir utsatt for politisk og byråkratisk press fra etiske råd og lignende, så er det essensielt at man kan nok om åpen vitenskap til å tolke rammeverket for "Responsible Research and Innovation" på riktig måte.


Jeg mener for øvrig at begrepet "open science" kanskje bør skiftes ut med "open scholarship" eller "open science and scholarship" slik Universitetet i Utrecht valgte. Jeg er litt usikker på om det er dette som man kom fram til i diskusjonen i Open Science MOOC dokumentet også. "Open Science" er en bra "brand" eller merkevare, men jeg tror det kan føre til misforståelser som er direkte i strid med begrepets egentlige mening, samt helt grunnløst frastøte seg humaniora og samfunnsvitenskap. Derfor er det dumt at Foster+ ikke har brukt "Open scholarship" i sine kurs:
Sorry to be coming in late, but in a recent workshop, we came to the conclusion that Open Scholarship is the most general but appropriate term we could use, at least in terms of work that happens in academia.


 

No comments:

Post a Comment