Monday, May 29, 2017

Nudge har blitt en internasjonal trend med åpen vitenskap in mente

The Economist rapporterer at de store problemene med replikasjon i atferdsforskning kanskje blir tatt hensyn til. http://www.economist.com/news/international/21722163-experimental-iterative-data-driven-approach-gaining-ground-policymakers-around

No comments:

Post a Comment