Friday, May 19, 2017

Fra "Samfunnsansvar" til "Ansvarlig forskning og innovasjon" med åpen vitenskap

Ideen om at næringslivsledere tar sosialt ansvar ved å bygge inn bærekraftsperspektiver og rettferdig handel har vel når alt kommer til alt vært i hovedsak et mislykket prosjekt. Det nye nå ser ut til å være "Responsible Research and Innovation" forkortet RRI. Dette har jeg mye mer tro på enn det gamle "Corporate Social Responsibility" fordi det i bunn og grunn er bygd på demokratiske prinsipper fra åpen vitenskap som inkluderer verdens befolkning, den såkalt tredje sektor. En hovedforskjell er at man nå går fra "The Triple Helix Model" til "The Quadruple Helix Model". Transparens, borgerdeltagelse, mindre markedsstyring og mer fellsskapsstyrt er nøkkelordene. RRI og åpen vitenskap er integrert på en helt annen måte enn modellen fra den kalde krigen som skapte det "militær-akademia-myndigheter-industri"-komplekset.


18-19 mai var det en konferanse "Responsible research and innovation in the health industry" som presenterer seg slik:
Responsible Research and Innovation (RRI) calls for innovation that integrates societal concerns in all the phases of R&I, from the design of the research agendas to the commercialization of research outcomes. The idea of RRI is that anticipating the social needs and concerns of novel technologies by integrating wider society will facilitate better innovation.


Det er en nær forbindelse mellom RRI til prinsipper fra åpen vitenskap som har med reproduserbarhet og transparens som er nedfelt i ORION som skal koordinere åpen vitenskap for livsvitenskapene i Europa. De satser blant annet på å lage læremidler for åpen vitenskap for profesjonelle:


ORION will also generate new training content for professionals working in funding agencies, to raise knowledge and awareness about Open Science and RRI, Responsible research and innovation. RRI is a concept helping organisations to incorporate the principles of ethics, gender, good governance, open access, public engagement, and science education in their policies, practices and processes. Focus will be on controversial research topics, e.g. animal research, genome editing, personalised medicine or stem cell research, and their medical Applications.


Wikipedia beskriver forskjellen mellom "samfunnsansvar" og "Responsible Research and Innovation" slik:
Corporate Social Responsibility
The main difference between Corporate social responsibility (CSR) and RRI is that the CSR approach tends to be industry-driven or rather "an expression of corporate strategy, corporate identity, market power".[19] CSR decisions are driven by the values of stakeholders by asking "What do stakeholders care about?". In contrast to that RRI establishes procedures to better integrate societal needs in the process of research and innovation and its methodology is centered on the equal roles and responsibility of societal actors and innovators.
Furthermore, CSR is mostly concerned with ethical acceptability (or legal responsibilities of human rights instruments) and sustainability (e.g. reducing pollution), not with societal desirability. This is illustrated by the United Nations Global Compact, a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles, which are concerning human rights, labour standards, the environment and anti-corruption.[20]


Leger uten grenser, Bill and Melinda Gates Foundation, og det norske Forskningsrådet med flere har skrevet under en "Joint statement on Public disclosure of result from clinical trials" som gjør at borgerne fra hvor som helst kan følge med på både positive og negative resultater fra kliniske forsøk. Det gjør at ideen om at forskningen skal komme borgerne til gode, og at borgerne skal få mulighet til å vite hva som skjer med dem blir mye bedre og enklere. Særlig Bill and Melinda Gates Foundation har som et tydelig mål om å endre verden til det bedre, de sier det ikke, men det er lett å forstå at de ganske enkelt blaffen i forskerkarrierene som alt annet enn et middel for å nå målet om å forandre verden. Slik bør det også være. Forskningsrådet har nå også begynt å stille krav om maks seks måneders embargo på forskningen de finansierer. Det er fordeler og ulemper med dette kravet, men så lenge det koordineres med andre forskningsfinansiørers krav så burde det ikke ramme urettferdig. Det trenger uansett ikke å koste mer enn en hundrelapp å publisere en artikkel og så mye penger som er i omløp så burde det være en lett oppgave for de vitenskapelige samfunnene.


RRI, åpen vitenskap, demokratisering og transparens, koblet med Bill Gates sitt mål om "virkelig endring" kan bli en bra blanding. De vitenskapene som arkeologi som knapt har begynt å bruke internett og åpen vitenskap kan komme til å få en bratt lærekurve.

No comments:

Post a Comment