Wednesday, April 26, 2017

Tverrfaglighet blir mer verdsatt

Jeg kom over to gode artikler i The Conversation som på hver sin måte framhever viktigheten av tverrfaglighet. Den ene har overskriften "Why the Renaissance man – and woman – is making a comeback" og er skrevet av Lee Scott. Han forteller at Google og de store forskningsfinansiørene satser stadig mer tverrfaglig. Det kan bety at studenter og forskere som spesialiserer seg ikke nødvendigvis kommer til å lykkes så godt som de hadde regnet med.

Den andre har tittelen "We need to break science out of its ivory tower – here’s one way to do this og er skrevet av Max Liboiron og Jenny Moloy. Her forteller de at Afrika står for bare 1, 1 prosent av verdensproduksjonen av vitenskap som jeg tror er litt mindre enn Norge. Og at bare 28 prosent av forskerne i verden er kvinner. Åpne og selvlagede vitenskapelige instrumenter kan være ett av mange metoder for å ta i bruk verdens hjerner på en mer effektiv måte.


No comments:

Post a Comment