Tuesday, April 4, 2017

Fagreferenter med bøker om den nye bibliotekarrollen


To av våres fagbibliotekskollegaer Hilde Daland (Johannesen) ved UiA og  Marianne Løkse ved UiT har nylig kommet med bøker som handler særlig om undervisning og veiledning til studenter og forskere.

 

New Roles for Research Librarians : Meeting the Expectations for Research Support

Hilde Daland (Johannesesen)&  Kari-Mette Walmann-Hidle

Chandos -2016 

Teaching Information Literacy in Higher Education : Effective Teaching and Active Learning

Mariann Løkse et al.

Chandos - 2017Begge bøkene bruker standard pedagogikkteorier og teoretiserer om rollen som underviser. Bøkene mangler praktisk talt omtale av åpen vitenskap og open access og det forundrer meg. Begge bøkene er publisert på forlaget Elsevier også, uten at det er noe problem i seg selv, men litt pussig siden jeg selv ville ekperimentert med åpne formater.

Jeg har ikke rukket å lese gjennom bøkene, men har pløyet meg gjennom noen kapitler, og bøkene består av mange selvfølgeligheter vil jeg si. Det er verd å merke seg at svært mange biblioteker nå satser veldig sterkt på undervisning, mens gamle oppgaver som klassifisering og trykte bøker blir stemoderlig behandlet.

Jeg er ikke pedagog, men bøkene fra disse hyggelige kollegaene holder etter min oppfatning ikke mål. Jeg anbefaler sterkt å ta noen stikkprøver med å lese i dem, og jeg ser fram til å høre noen argumenter om hva disse bøkene bringer på banen av nyttige tips.

Hvis jeg hadde skrevet en bok om bibliotekarrollen så ville det vært en helt helt annen bok for å si det slik.

No comments:

Post a Comment