Thursday, April 13, 2017

Bjørn Brembs anbefaler bibliotekene for modernisering

Her er en herlig bloggpost med mange verdifulle lenker iblandet i teksten. Jeg synes det var oppmuntrende å lese Brembs anerkjennelse av bibioteksfolk som agenter for modernisering av vitenskapelig infrastruktur selv om jeg ikke alltid er like fornøyd med kunnskapsnivået om åpen vitenskap blant folkene i fagbibliotekene heller. Men Brembs har nok rett fordi bibliotekene må jobbe konstant med et bein i fortiden og ett i nåtiden og er vandt med å håndtere hybride løsninger. Og i motsetning til it-folk har vi vanligvis et helt annet ansvar for langtidsarkivering. Det er ikke mange Word perfect dokumenter fra nittitallet igjen men mange bøker.

http://bjoern.brembs.net/2017/03/how-to-convince-faculty-to-support-subscription-cancellations/

Her er en god bloggpost fra Mike Taylor som gir flere argumenter for å si opp abonnementer https://svpow.com/2017/04/10/we-cannot-rely-on-for-profit-corporations-to-build-open-scholarly-infrastructure/

No comments:

Post a Comment