Thursday, April 13, 2017

Hva skal bibliotekene gjøre hvis all informasjon blir gratis?

Det er da de virkelig viktige jobbene for bibliotekene oppstår ved å gi opplæring og sørge for å konstant modernisere den vitenskapelige infrastrukturen. I dag så gir vi opplæring i en infrastruktur som er uintuitiv og som ender med at Google og Scihub brukes uansett. Her er lenka til Twitterpostene som diskuterte dette for noen dager siden og der den nylige brukeranalysen av Scihub ble trukket inn.
https://mobile.twitter.com/brembs/status/851758785240715265


No comments:

Post a Comment