Tuesday, November 1, 2016

To problemer med "Et plagieringseventyr"-filmen

Filmen  "Et Plagieringseventyr" er en av mange filmer på som er produsert som advarer mot plagiering fordi man kan bli straffet. Filmen bryter med tradisjonen om at plagiering skal være en intern selvstyr norm i det vitenskapelige fellesskapet. Man kan kanskje innvende at siden det er juks til eksamen, så kan man si at administrative forordninger er greit, men jeg mener likevel at filmen leder studentene i feil retning, bort fra den vitenskapelige habitus om plagiering som en intern håndhevd norm.


Administrative pålegg er derimot på sin plass når Ben Goldacre mener at man må kreve at resultatene fra kliniske studier blir publisert, og straffe dem som ikke gjør det. Jeg tolker statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet slik at det er selvstyrte normer i akademia som bør brukes først for å få flere publiserte kliniske studier. Det mener jeg blir feil siden det er helt i orden å bruke eksternt administrative pålegg for noe som i verste fall kan være farlig for forbrukere av medisiner.


Det andre problemet med "Et Plagieringseventyr"-filmen er at den framstiller kvinner på en måte som bryter med de likestillingsverdiene som universitetene bør følge, særlig mot studenter. Dette har vært diskutert i Universitas i artikkelen "Undervisningsvideo ved UiO: – Krenker kvinner". Filmen sender ut signaler til titusener av studenter som jeg mener sender feil signaler med hensyn til likestilling.


Artikkelen i Khrono Vil ha flere kvinne-professorer viser at det er et stort problem at mange kvinner begynner på studiene men få blir professorer. Prosjektkoordinatoren for Forskningsrådets satsing "Balanse" for å få flere kvinnelige seniorer i norsk forskning, Lotta Snickare uttaler til Krono:


— Likestilling er ikke bare en mening man har. Vi pleier å si at vi gjør likestilling, eller ikke gjør likestilling. Likestilling er noe vi gjør når vi ansetter noen, og det er noe vi gjør som en del av kulturen. Det handler om forestillingene til har til hvorfor kvinner hører til visse steder og menn til andre, sier Snickare (bildet under).
"Et Plagieringseventyr" kan derfor være ganske uegnet til å formidle sentrale holdninger til henvisningsskikk, samtidig som det er en risiko for at den ikke hjelper til å bryte fastgrodde forestillinger om kjønn. Tanken bak filmen er bra, men den sender feil signaler.


 

No comments:

Post a Comment