Wednesday, November 2, 2016

Eksellense undergraver Eksellense?

Det sies at veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Stadig flere studier viser at dette gjelder akademia også ifølge Alex Jones og Andrew Kemp i artikkelen:

"Why is so much research dodgy? Blame the Research Excellence Framework"


The focus on originality and accessibility – publications exploring new areas of research using new paradigms, and avoiding testing well-established theories – is the exact opposite of what science needs to be doing to solve the troubling replication crisis.

Kravet om etterprøvebarhet, selvkorrigering er to av flere normer innen vitenskap som er i ferd med å forvitre.

No comments:

Post a Comment