Wednesday, November 2, 2016

Crossref utsteder nå DOI på preprint

Sammen med OrcID så åpnes mulighetene for åpen vitenskapelige metoder. Les mer her https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-11/c-cna103116.php Nå kan man også lime inn DOI nummer som tar en automatisk til gratisversjonen av en artikkel via denne adressen: http://doai.io

No comments:

Post a Comment