Wednesday, August 17, 2016

Preprint får Doi og automatisk Orcid oppdatering

Crossref har endelig fått gjennomført Doi på arbeidsnotater og dette bidrar til at åpen vitenskap metoder muliggjøres enda lettere.
http://blog.crossref.org/2016/08/getting-ready-to-run-with-preprints.html

No comments:

Post a Comment