Monday, August 22, 2016

EU med opphavsrettsreform, aktuelt for tekst- og datautvinning 21. september

EU sin lenge forberedte opphavsrettsreform nærmer seg sluttfasen, og innspurten består i blant annet et viktig møte den 8. september i Brussel, før EU kommisjonens leverer sluttrapporten som kommer 21. september. Storbritannia og Frankrike har i sin nasjonale lovgivning åpnet for tekst- og datautvinning, så det ville vært merkelig om ikke EU sentralt går inn for det samme. EU ligger langt bak blant annet Sør-Korea og USA i utnyttelse av denne muligheten til å "lese" tekst og data ved hjelp av datamaskiner. TDM (Text and Data Mining) kan effektivisere systematiske søk for eksempel. Biblioteker i Storbritannia er allerede i gang, men resten av EU området må nok vente til rettighetsaspektene er avklart nærmere.No comments:

Post a Comment