Tuesday, April 19, 2016

Open access artikler blir lest av ca. 25 prosent utenfor akademia

Juan Paulo Alperin har gjennomført en brukerundersøkelse på en av de store open access databasene i Sør-Amerika, SciELO, som viser at artiklene blir lastet ned av 25 prosent utenfor akademia. Det tyder på at målet med open access om at samfunnet kan få nytte av forskningen ser ut til å fungere. 50 prosent av nedlastingene kommer fra studenter. Martin Paul Eve som selv ble syk for en stund siden mener det er en myte at ikke-eksperter ikke kan ha nytte av vitenskapelige artikler:


I want, here though, to offer a few words to the ridiculous arguments that are sometimes brought against open access. Namely, that there isn’t a public for this material because it is specialized in both its wording and its content.
This is total nonsense and I really can’t stand it.

No comments:

Post a Comment