Wednesday, April 20, 2016

Framskritt en begravelse om gangen

Max Planck sin tese om at forskning gjør framskritt en kiste om gangen er testet ut  og tyder på at Planck hadde rett.

No comments:

Post a Comment