Tuesday, May 23, 2017

3,4 millioner forskere med ORCID og forside i Science!

OrcID er et genialt konsept som passer som hånd i hanske for å gjøre åpen vitenskap troverdig fordi det blir enkelt å spore opp kildene. Her på forsiden av Sciencemag!

No comments:

Post a Comment