Monday, May 29, 2017

180 viktige artikler

Disse artiklene er en fryd å se, og det er kanskje et godt eksempel på hvordan man kan samle biter av forskning etter tema og ikke etter de strenge rammene for tidsskrifter. https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/change-the-world

No comments:

Post a Comment