Tuesday, December 29, 2015

Tekst- og datautvinning kan bli mulig til våren 2016

Søketeknologien har vist seg å være helt fantastisk tidsbesparende, men den kan blekne når analyseteknologien tekst- og datautvinning (TDM) etter hvert modnes fordi da kan man få hjelp til å lese og analysere tusenvis av artikler ved hjelp av datamaskinen. Selv om Elsevier har tillatt TDM siden 2006, så har det vært veldig arbeidskrevende og ineffektivt å benytte seg av disse mulighetene fordi man har måttet lage avtaler med forlaget eller har blitt forhindret av kapasitet som såkalte API har skapt.


Storbritannia har hittil som eneste land i EU åpnet opp for tekst- og datautvinning på opphavsrettsbeskyttet materiale. Nå ser det ut til at EU kommer til å lage en unntaksbestemmelse fra opphavsretten som gjør tekst- og datautvinning mulig. Strategien til forlagene med å tillate tekst- og datautvinning tilgjengelig gjennom API og lisenser ser ut til å ha mislykkes etter at aktivistene med Peter Murray-Rust i spissen reiste seg fra bordet og gikk rett ut da forlagslobbyen ville ha dem til å godta planen "Liciences for Europe" i 2013:


Over several years I and others have tried to find practical ways forward, but the rightsholders (mainly mega publishers such as Elsevier/RELX, Springer, Wiley, Nature) have been unwilling to engage. The key issues is “Licences” , where rightsholders require readers to apply for further permissions (and maybe additional payments) just to allow machines to read and process the literature. The EC’s initiative “Licences for Europe” failed in 2013, with institutions such as LIBER, RLUK, and British Library effectively walking out [3]. Nonetheless there has been massive industry lobbying this year to try to convince MEPs , and Commissioners, that Licences are the way forward [4].

No comments:

Post a Comment